Weerbaarheid

Wat is weerbaarheid?

Weerbaarheid is het vermogen om op te komen voor jezelf. Het betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kunt aangeven en je grenzen kunt stellen, waarbij je respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Weerbaar zijn betekent dat je je grenzen kunt stellen, wanneer een ander die overschrijdt. Met woorden, houding en lichaamstaal en zo nodig ook door je fysiek te verdedigen. Weerbaarheid is een proces van steeds beter je eigen grenzen leren kennen en deze duidelijk kunnen aangeven.

Weerbaarheid betekent voor ons vrijheidruimte en (zelf)respect.

Weerbaarheid door middel van de methode Rots en Water en of Boxing.

Neem direct contact op met mij